CEMDEST s.r.o. \ O společnosti \ Současnost


O společnosti - Současnost

Uplynulo již dost času od vzniku  CEMDEST s.r.o. a nás těší, že jsme začínající firmu, která jako každá musela projít určitým vývojem, přivedli mezi významné společnosti v oboru. To neznamená, že jsme se spokojili s dosaženými výsledky, nesledujeme dění a moderní trendy v oblasti trhacích a vrtacích prací i situaci na trhu. Za poslední dva roky došlo k mnoha podstatným změnám, na které jsme museli reagovat. Tyto změny více či méně zasáhly do chodu firmy, ale v žádném případě neohrozily její spolehlivost při vykonávání prováděných prací a služeb, ekonomickou stabilitu a vývoj. V důsledku vynucených okolností nastala v roce 2009 změna na pozici jednatelů, vedoucího trhacích prací a také následovala změna sídla společnosti. Další kroky následovaly v dubnu 2010, kdy jsem jmenoval do funkce ředitele společnosti pana Františka Křupalu. Vedoucím výroby, který zároveň zastává funkci závodního lomu, byl jmenován Ing. Jan Monsport. Na pozici vedoucího trhacích prací byl dosazen Ing. Radim Monsport.  Co se týká dělnických profesí, bude kádr zúžen o dva zaměstnance, kteří dosáhnou v průběhu letošního roku důchodového věku. Věřím, že provedené změny se kladně promítnou do chodu společnosti a ještě zvýší tlak na efektivnost a produktivitu práce. Neméně důležité pro naše další směrování však jsou připomínky a náměty našich zákazníků.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem svým spolupracovníkům za poctivý přístup k práci a dosažené výsledky v uplynulých letech bez pracovních úrazů. Zákazníky chci ujistit, že náš spolehlivý, na vysoce profesionální úrovni pracující kolektiv zaměstnanců chce co nejefektivněji plnit zadané úkoly a spolehlivě plnit přání zákazníka.