>> CEMDEST s.r.o. \ Služby


Služby - Trhací práce

Společnost CEMDEST s.r.o. nabízí komplexní služby při provádění trhacích prací v lomech včetně zaměření, vedení související dokumentace a zpracování generálního projektu odstřelů.

vypracovani projektu Vypracování projektu clonového odstřelu
clonový odstřel Nabití clonového odstřelu
trhací práce Provedení trhacích prací
lomové stěny Očištění lomové stěny po provedení clonového odstřelu
správní orgány Hlášení správním orgánům
vypracovani projektu Spolupráci při řešení střetů zájmů souvisejících s trhacími pracemi.

Společnost CEMDEST s.r.o. používá výhradně průmyslové trhaviny a rozbušky schválené pro ČR, které respektují požadavky na ekologii, bezpečnost a hygienu práce. Ke každému druhu trhaviny vyžaduje od dodavatelů protokoly o shodě.

Společnost CEMDEST s.r.o. upřednostňuje výrobce a dodavatele, kteří mají zavedenou certifikaci jakosti, popř. certifikaci výrobků.