>> CEMDEST s.r.o. \ O společnosti


O společnosti

Obchodní jméno: CEMDEST s.r.o.
Sídlo: Do Špice  824/13, 725 29 Ostrava - Petřkovice
IČ: 61945714
DIČ: CZ61945714
Bank. spojení: Československá obchodní banka a.s.,
Číslo účtu: 197260235/0300

Zapsaná do obchodní rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě dne 20.ledna 1995, oddíl C, vložka 12810.

Naše společnost podniká v oborech:

provádění trhacích a ohňostrojných prací
prodej, nákup, přeprava a zneškodňování střeliva
zprostředkování prací a služeb
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou
zemní práce kromě příloh zák. č. 455/1991 Sb.
otvírka, příprava a dobývaní výhradních ložisek
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
úprava zušlechťování nerostů v souvislosti s jejím dobýváním
zřizování odvalů a provozování odvalů, výsypek a odkališť
dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťovaní, stavební práce a destrukce

Hlavní činnost společnosti:

Hlavním zaměřením společnosti je provádění vrtných a trhacích prací v lomech pro své smluvní partnery. Jedná se o prvotní oddělení bloku rubaniny a příprava k dalšímu zpracování.