CEMDEST s.r.o. \ O společnosti \ Historie


O společnosti - historie

Vrtné a trhací práce tvoří nedílnou součást těžebního procesu. Svou efektivností a účinností přímo ovlivňují úspěšnost a ekonomickou rentabilitu (výnosnost apod.) hornické činnosti. Společnost CEMDEST s.r.o. byla založena roku 1995 za účelem privatizace části podniku Cement Hranice, akciová společnost Hlavním mottem založené společnosti bylo a stále je poskytovat těžařům výše uvedené služby v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě. Samozřejmě s maximálním ohledem na pracovní a životní prostředí, spolehlivě, přičemž velký důraz je kladen na bezpečnost práce a dodržování všech závazných norem a předpisů. Společnost CEMDEST s.r.o. se za více než 15 let působení na trhu rozrostla na 4 násobek. K prvnímu zákazníku Cement Hranice, akciová společnost, přibyly v roce 2001 kamenolomy Bohučovice a Nejdek skupiny Morava – Sever společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. K těmto lokalitám jsme roku 2002 začali provádět vrtací a trhací práce i v lomech Bílčice a Kobylí. Od roku 2003 zabezpečujeme tuto činnost i v oblasti Morava – Střed, a to v kamenolomech Podhůra a Kozí vrch. K těmto lokalitám přibyly v roce 2009 kamenolomy Valšov, Hanušovice, Horní Žleb a v roce 2010 kamenolom Veselíčko.

Zvyšující se nároky zákazníků na množství odstřelené rubaniny vedly k tomu, že během let 2006 a 2007  CEMDEST s.r.o. investoval 27 milionu Kč do rozšíření a modernizace strojů a zařízení. Další modernizace strojového parku přišla v roce 2008 – 2009 kdy bylo proinvestováno 17 milionu Kč. Společnost je tak vybavena vlastní technikou, v potřebném množství a kvalitě strojů na vysoké technické i užitné úrovni. Tyto investice jsou zárukou pro naše dosavadní i ostatní zákazníky, že služby, které po nás požadují, budou plněny řádně, vlastními silami a včas.