Název projektu

VÝMĚNA STROJNÍHO VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI CEMDEST S.R.O.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017102

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti, prostřednictvím snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti. Předmětem předkládaného projektu je náhrada starých neekologických manipulačních strojů za nové, úspornější. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti. Dojde také k úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, lepší ekonomice výroby, efektivnější výrobě, zlepšení pracovního prostředí, lepší ekonomice výroby, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.